07 de juny 2015

ORACIÓ O RELAX?

Share

Les abelles són font de relaxació però també, potser, una font d'inspiració mística o fins i tot un lloc per a la pregària... no ho sé