09 de juny 2015

AJUTS MILLORA DE LA PRODUCCIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES APÍCOLES

Share

Us informem que avui s’ha publicat al DOGC l’Ordre AAM/167/2015, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, i es convoquen els corresponents a 2015.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajut és de 15 dies hàbils que finalitza el 26 de juny de 2015, inclòs. Atesa la data en què s’ha publicat l’Ordre, no s’ha pogut atendre la petició del sector d’ampliar aquest termini a un mes, ja que no es podria complir amb els terminis previstos per a la tramitació i pagament de l’ajut que ha de ser amb anterioritat al 15 d’octubre de 2015.

Per la tramitació de l’ajut us enviem, adjunt, la documentació següent:

  • Ordre AAM/167/2015, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, i es convoquen els corresponents a 2015.
  • Sol·licitud d’ajut econòmic (A0728-D013 T1.Sol·licitud d’ajut)
  • Document Excel fitxer Excel “A0728-DO15 Memòria inversions, relació persones apicultores, compte justificatiu ” que heu de trametre degudament emplenat a la bústia del Servei d’Ordenació Ramadera (ordenacioramadera.daam@gencat.cat ) com molt tard el 26 de juny de 2015, inclòs.

A partir de demà, 9 de juny de 2015, podreu descarregar tota la informació i resta de documentació relativa a l’ajut des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat/ i del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini/

Per a qualsevol aclariment sobre aquest assumpte podeu contactar amb el Servei d’Ordenació Ramader. Telf. 93 304 67 00  (Susana Riera, Ext. 16242 i Elisabet Cardoner, Ext. 16342).

Montserrat Alamos Lopez
Cap del Servei d’Ordenació Ramadera
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.