21 d’abril 2015

CACEM DE TOT O CACEM VESPA VELUTINA

Share

Objectiu: Evitar danys a altres insectes, i fomentar una captura de V.velutina respectuosa i dirigida a l'espècie que interessa.  

Tipus de trampes que capturen tot el que hi entra (papallones, mosques, mosquits, vespes, abelles...) No és el que ens interessa, interessa capturar Vespa asiàtica de potes grogues/ Vespa asiàtica / Vespa velutina.

Tipus de trampes més selectives: amb sortides per a insectes petits, i amb mètodes per evitar l'ofegament dels individus que hi entren, per tant més selectius i més respectuosos amb els altres insectes. Entre aquestes trampes hi ha la cedida per la Generalitat. I tothom es pot fer la seva trampa selectiva a casa, amb una mica més de paciència que la no selectiva, ja que cal un filtre/reixa/esponja per evitar l'ofegament, i una sortida o vàries (orificis a l'ampolla).


Tot i així, és necessari un estudi realitzat amb feromones, per tal de capturar només V.velutina. De moment la V.crabro és igualment atreta pels esquers, i al ser de mida semblant, no pot sortir de les trampes. 

Article dirigit als apicultors que vulguin capturar V.velutina de forma respectuosa amb el medi. 


Goldarazena, A., de Heredia, I. P., Romon, P., Iturrondobeitia, J. C., Gonzalez, M. and Lopez, S. (2015), Spread of the yellow-legged hornet Vespa velutina nigrithorax du Buysson (Hymenoptera: Vespidae) across Northern Spain. EPPO Bulletin, 45: 133–138. doi: 10.1111/epp.12185   Des de:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.12185/full

Autor: Roger Coromina