11 de febrer 2015

MATINS D'INNOVACIÓ: RECERCA EN APICULTURA A CATALUNYA

Share

Les activitats d’experimentació i recerca que es realitzen en l’àmbit de  l’apicultura a Catalunya són el punt de  partida cap a l’aplicació posterior de nous coneixements, tècniques i pràctiques.

Actualment es produeixen a Catalunya  més de 2.300 tn de mel i 45 tn de  cera. 

Des del Departament d’Agricultura,  Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi  Natural (DAAM), es promou, en el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya, aquest seminari tècnic amb el propòsit de  conèixer les activitats de recerca i d’experimentació apicultura i obrir-ne un debat. Per fer-ho es comptarà amb els principals organismes que realitzen recerca en aquest àmbit així com la  representació de les principals organitzacions professionals, empreses i agrupacions de productors.