10 de desembre 2014

2a. TROBADA D'APICULTORS AL PRINCIPAT D'ANDORRA

Share

La 2a Trobada d’apicultors al país té com a fi nalitat compartir experiències, coneixements i inquietuds entre professionals, afi cionats, tècnics i científics d’aquest món, el de les abelles, des d’un vessant actual i pràctic.
 
Les abelles tenen una importància cabdal en l’agricultura i en la conservació de la biodiversitat vegetal, i l’apicultura —com a tècnica d’aprofitament dels valuosos productes que generen— ajuda a mantenir i a fer proliferar les colònies i, per tant, esdevé estratègica per al Principat d’Andorra.

Reconèixer les abelles de les vespes i altres himenòpters és una habilitat bàsica que pot desmitifi car la creença que són de natura agressiva. Anar un pas més enllà i valorar la seva tasca pol·linitzadora ens pot ajudar a entendre la necessitat de conviure amb elles d’una forma natural. Per salvaguardar aquesta funció primordial per a l’engranatge general de la vida és imprescindible actualment conèixer els factors que semblen influir en la seva alarmant i progressiva desaparició amb una sola finalitat: invertir aquesta tendència. Les abelles donen sentit als apicultors, però són essencials per a l’ésser humà.

Veure el programa d'actes
Associació de pagesos i ramaders del Principat d'Andorra