27 d’octubre 2014

PROFILAXI EN APICULTURA ECOLÒGIA

Share
www.alaskapublic.org


Aquest proper dimarts, el veterinari d'abelles Esteve Miràngels, durà a terme una jornada tècnica de 4 hores dedicada a la sanitat de les abelles a les instal·lacions de l'escola agrària de Manresa (per participar-hi cal inscriure's: http://ecolluita.blogspot.com.es/2014/10/sanitat-en-apicultura.html). Durant la sessió es parlarà de profilaxi i de les principals malalties de les abelles, tant individus adults com larves. A continuació us presentem una introducció de la part de profilaxi:
Tot i que la majoria dels agents productors de malaltia estan contínuament en les colònies, aquests són incapaços de desenvolupar-se i afectar a la colònia si aquesta té un vigor natural i la nostra manipulació és correcte. Les malalties generalment s’originen en unes poques caixes i a continuació s’extenen a la resta .Una malaltia sol ser resultat d’un agent causal i d’unes causes o factors predisponents.És per això que abans d’obrir qualsevol arna o rusc, procedirem a realitzar una inspecció externa de les nostres caixes intentant visualitzar qualsevol símptoma extern, sigui positiu o negatiu:

         La plataforma de vol (vigor i deriva)

         Entrada de pol·len (cria)

         Presència de mascles.

         Mortalitat (mòmies, arc, cometa...)

         Serradures (pillatge)A continuació procedirem a inspeccionar les arnes una a una, tot deixant les sospitoses de malaltia per al final, evitant així la deriva de la possible malaltia amb el nostre maneig. Internament valorarem:         Quantitat de bestiar / volum caixa

         Reserves de mel i pol·len (disponibilitat)

         Quantitat i qualitat de la cria (situació i cronologia)

         Estat de la cera 
          Comportament higiènic  
    •          Edat de la reina / eixamenada

Apunts originals de: Esteve Miràngels - Apicesteve.cat