20 d’octubre 2014

LES ABELLES SOLITÀRIES AL REGNE UNIT

Share
foxleas.com

A més de borinots i abelles (que viuen socialment) hi ha moltes espècies d'abelles silvestres que es diuen "abelles solitàries 'perquè fan que les cel·les de niu individuals per a les seves larves. Algunes espècies nien en petits túnels o forats a terra o en els bancs de sorra, munts d'arena o esquerdes en els ciments i parets. Altres utilitzen el buit dins de tiges de plantes mortes com ara esbarzers, o túnels prèviament excavats en la fusta morta per part d'escarabats.

Algunes espècies d'espècies d'abelles solitàries agrupen les seves cel·les nien junts en agregacions, i alguns han desenvolupat un comportament social més aviat com borinots. Moltes d'aquestes abelles solitàries són molt petites i no poden passar desapercebudes per molts observadors de la natura. Fins i tot, algunes abelles, anomenades espècies "cucut" posen els seus ous en les cel·les d'altres espècies.

Les abelles solitàries són inofensives, doncs poques vegades piquen, i si ho fan és per accident. Poden viure en qualsevol forat o escletxe i cal no molestar-les, doncs solen ser insectes molt fidels als seus llocs d'implantació i poden haver estat vivint allà durant moltes dècades. Elles són una part molt important de l'estrat fi de la biodiversitat local.

Un nombre gran d'aquestes espècies es veuen comunament en els jardins, i són molt útils, ja que pol·linitzen els cultius de fruiters. És fàcil doncs convèncer els jardiners i que es decideixin a perforar forats en troncs secs o blocs de fusta i així crear llocs d'implantació artificials per a un nombre d'espècies comunes en la vostra zona.

Aquestes cases d'abelles també s'anomenen 'nius trampa' o 'condominis d'abella'. També algunes persones els anomenen "hotels d'abelles', però aquest nom és enganyós, ja que no són un allotjament a curt termini, com una habitació d'hotel, ja que són la llar permanent de l'abella durant nou mesos o més de la seva curta vida, ja que tot el procés inclou el desenvolupen d'un ou, una etapa larval i en l'edat adulta.