27 de setembre 2014

GLÀNDULA DE NASANOV

Share
coronaapicultores.blogspot.com

La glàndula de Nasanov és una glàndula odorífera localitzada en la part dorsal de la regió abdominal i protegida per les plaques que conformen l'exosquelet. Quan l'abella doble el seu dors, les esmentades plaques es separen, tot deixant al descobert aquestes blanquinoses glàndules, afavorint l'alliberació de tot un conjunt de substàncies químiques que actuen de marcadors comportamentals de les abelles.En el cas de la glàndula de Nasanov, hom pensa que la feromona alliberada té la funció de reagrupar les abelles, una funció que és molt important en el moment de l'eixamenada i en la recerca d'una nova casa.

Font: Wiki