10 de juliol 2014

QUÈ PASSA SI FUMIGUEM?

Share

La pol·linització per insectes és molt important en els fruiters. El paper del vent és mínim. La majoria de les varietats són autoincompatibles, és a dir necessiten pol·len d'una altra varietat per fructificar. En un camp les diferents varietats es planten en diferents fileres. Els ametllers i cirerers, poden arribar a fructificar un 40% de les flors que produeixen i per això és important pol·linitzar el major nombre de flors possible.

En principi està prohibit fumigar amb insecticides durant la floració. De totes maneres, els enverinaments són relativament freqüents. Si es fumiga un camp no florit quan fa vent, l'insecticida pot arribar a un altre camp florit. Altres vegades es tracta amb fungicides durant la floració. Es considera que els fungicides no són tòxics per als insectes, però poden causar efectes subletals (comportamentals). Aquests efectes no es detecten quan es fa una anàlisi toxicològica al laboratori, però al camp fan disminuir la pol·linització i el creixement de les poblacions d'abelles. 

Altres pràctiques associades a l'agricultura intensiva posen en perill les poblacions de pol·linitzadors. Per exemple, l'ús d'herbicides elimina la flora acompanyant que altrament serviria de font de pol·len i nèctar un cop acabada la floració del conreu i permetria el creixement de les poblacions d'abelles. Moltes espècies d'abelles nien en sòls nus o amb poca vegetació, en marges entre camps, en troncs d'arbusts i d'arbres. La pavimentació de camins i l'eliminació d'aquests substrats comporta la desaparició d'aquestes espècies.
És paradoxal, doncs, que d'una banda requerim l'ajuda d'aquests insectes i d'una altra els hi fem la vida impossible.

Font: CREAF