07 de juny 2014

POL·LEN CORBICULAR

Share
edmundofgabus.blogspot.com

El pol·len rep diferents noms en funció de la seva localització i manipulació per part de les abelles. El pol·len floral és el que es troba a les flors, concretament en les anteres dels estams, part masculina de la la reproducció de les plantes.

De la seva intensa relació amb les flors, l'abella, que és un insecte molt pelut, queda plena d'un pol·len especialment adherent. Serà en aquest moment quan l'abella es raspallarà i fabricarà el pol·len corbicular, o sigui unes boletes que seran la barreja de mel i pol·len de diferents coloracions en funció del seu origen floral. L'abella transportarà aquest pol·len corbicular fins a l'arna on serà emmagatzemat com aliment proteic de les larves. 

Autor: Esteve Miràngels