22 de maig 2014

EL COL·LAPSE DEMOGRÀFIC

Share

healthybeeshealthygardens.com

La necessitat de neutralitzar l’efecte del col·lapse demogràfic engega un procés que no té marxa enrera i que es basa en la fabricació de cel·les reialeres, que com diu el seu nom, albergaran futures femelles fèrtils. De la mateixa manera es començaran a construir cel·les per a abellots, on la posta d’ous no fecundats assegurarà una correcta inseminació de les reines verges. Es produeix un fet si més no curiós, on la grandària de les cel·les i sobretot l’alimentació que rebran les larves determinarà el naixement d’unes abelles que canviaran el curs de la colònia, motivant la seva partició. Davant d’aquest fet ens podríem preguntar: qui pren les decisions? Les abelles mainaderes? Les constructores? I la reina present no decideix res? És un acord consensuat? I quins mecanismes regulen aquest procés? Les hormones? L’instint genètic? La densitat poblacional? L’entrada de nèctar? L’espai disponible? El nombre d’immadurs? ... Moltes preguntes i encara més possibles respostes que emboliquen encara més el fenomen de l’eixamenada.

Autor: Esteve Miràngels