19 de maig 2014

CURS PRÀCTIC D'APICULTURA

Share
www.rivercottage.net

La cria de les abelles per a la pol·linització és un aspecte molt important per al futur de la nostra societat. L’efecte de les abelles sobre la flora agrícola i salvatge assegura la reproducció i l’encreuament de les espècies vegetals, i contribueix a la biodiversitat del planeta.

Els productes del rusc, com la mel i el pol·len, són productes alimentaris de propietats excepcionals, que aporten els carbohidrats i les proteïnes necessaris per al nostre desenvolupament.

Amb aquest curs, volem facilitar el coneixement d’aquesta activitat i donar les nocions bàsiques teòriques i pràctiques per a a quelles persones que vulguin iniciar-se en aquesta activitat, o bé millorar-ne els seus coneixements. 

PROGRAMA

 
19/6
- Introducció general al món de l’apicultura. 9 a 13 h
- Visita a un arnar. Maneig de les eines i material necessari. 14 a 18 h

20/6 
- Anatomia i biologia de l’abella. 9 a 13 h
- Plagues i malalties.14 a 18 h 

25/6 
- Sistemes de reproducció natural i artificial. 9 a 13 h
- Els productes del rusc. Feines anuals. 14 a 18 h

26 /6
-Sortida pràctica. Visita a un arnar i una meleria professional.
- Legislació i associacions. 9 a13h

Coordinador: Ernest Francolí (xinalii@hotmail.com)