29 d’abril 2014

RECOL·LECCIÓ DEL NÈCTAR

Share
beatrizachaval.blogspot.com


A mesura que la floració avança, el nèctar que les abelles han emmagatzemat va perdent humitat i es converteix en mel. Quan el contingut d’aigua és aproximadament d’un 15-18% la conversió és completa. Arribat aquest moment, l’abella segella els alvèols amb una fina capa de cera que anomenem opercle, fet que ens indica que ha arribat el moment de la recol.lecció, el moment de brescar o crestar

Acostumarem a brescar cap al final de la floració, moment en que la reina baixa el ritme de posta, i la cria que hi ha a les alces va naixent; a mesura que ho fa, les abelles van omplint aquests alvèols amb nèctar i arribarà un moment que el que tindrem  bàsicament a les alces serà mel operculada. 

Al brescar retirarem de les alces tots aquells quadres que només tinguin mel. Sovint ens trobarem que un cop brescada una caixa amb dues o tres alces, ens quedaran alguns quadres amb cria, que agruparem en una mateixa alça, de manera que un cop recol.lectada la mel tindrem una caixa formada pel cos de cria i  al damunt un pis amb cria per néixer.

Quan bresquem estem efectuant “un robatori” i l’abella hi respon amb més o menys violència. Cal escollir dies calorosos, i sobretot a les hores de més sol que és quan l’abella està més tranquil·la. Minimitzarem així l’agressivitat d´aquesta, i si escollim bé el moment la docilitat pot ser total.

Un altre factor a tenir en compte és l’entrada de nèctar; si bresquem quan no n’hi ha gens, l’abella també estarà irritable i podem ocasionar pillatge, abocant l’abella al robatori de mel d’altres colònies i provocant  mortalitat entre les abelles d’aquesta.

Quan retirem les bresques, aquestes es troben a uns 35 graus de temperatura, que anirà disminuïnt a mesura que passin les hores. La mel és un producte dens, difícil de manipular si és freda. Per tant, cal realitzar les feines que explicarem a continuació el més aviat possible.

Quan arribem a la meleria ens disposarem a realitzar les següents feines :

-         Desopercular.
-         Extracció.
-         Filtratge.
-         Repòs.

Manual del Maneig de les Abelles - Apicesteve.cat