03 d’abril 2014

EXTREMITATS AMB RECEPTORS PER A LA DOLÇOR

Share

mysteriousbees.blogspot.com.es


Noves investigacions sobre la capacitat de les abelles per degustar secrecions amb les urpes de les potes davanteres revela detalls sobre com es processa aquesta informació, d'acord amb un estudi publicat a la revista Frontiers in Behavioral Neuroscience . 

Alguns insectes capturen el gust a través d'unes estructures similars a pèls i repartides pel cos. Cadascuna d'aquestes cèl·lules nervioses són sensibles a una substància química en particular. A l'abella mel·lífera, aquests pèls sensibles es troben en l'aparell bucal, a l'antena i en el tars (extrem terminal de les potes).

L'estudi va incloure a centenars d'abelles, a les quals es van oferir solucions ensucrades, altres d'amargues i altres d'àcides.  Aquestes secrecions va ser aplicades als tarsos de les abelles, tot esperant el reflex d'extensió de la llengua, com indicador que la solució era acceptada i li venia de gust. Els resultats van revelar que els tarsos de les abelles són molt sensibles al sucre, fins i tot  quan les solucions administrades eren diluïdes. Els mesuraments de l'activitat de les cèl·lules nervioses van mostrar que la part del tars de l'abella és la porció de les extremitats més sensible als gustos ensucrats, en canvi els segments d'abans de les urpes, coneguts com els tarsòmers, serien altament sensibles a les solucions salines . 

"Les abelles basen la seva activitat recol·lectora en la seva visió dels colors, la memòria i el sentit de l'olfacte i el gust per trobar el nèctar i el pol·len en el medi ambient en constant canvi al voltant de la colònia", diu el Dr Giurfa. "Aquesta alta sensibilitat pel gust del tars permet a les recol·lectores detectar el nèctar immediatament quan es posen en les flors. A més, les abelles voleiant sobre els estanys d'aigua poden detectar ràpidament la presència de sals en l'aigua a través dels tarsòmers de les seves cames penjant durant el vol".