13 de març 2014

ABELLES I MEL

Share
l'Era
Un curs introductori pràctic sobre apicultura ecològica. Dissabtes al matí, del 22 de març al 26 d'abril, a Manresa.

1. Conèixer les abelles i com funciona el rusc: normativa, materials bàsics,...
2. Iniciació a l'apicultura: apiari estant o transhumant; ubicació de les floracions catalanes; calendari apícola.
3. La sanitat del rusc: malalties més habituals, prevencions, tractaments ecològics i altres.
4. Iniciació a la cria de reines.
5. Els productes del rusc: mel, pol·len, pròpolis, cera, verí, apiteràpia, pol·linització, gelea real...; infraestructures i obrador.

Pràctiques:
1. Familiarització amb el tipus de caixes, estris i material.
2. Revisió d'un eixam: el fumador; distinciió d'abelles; les diferents cel·les,...
3. Proves de camp: detecció de loque i control del grau d'infestació de varroa i simulacre de tractament.
4. Empeltar larves, reconeixement de realeres, preparació de nuclis de fecundació, introducció de reines i altres.

Professorat:
Manel Simon i Carol Obiol, apicultors.

Preu: 109 euros per a pagaments fins el 17 de març.