07 de febrer 2014

METODOLOGIA DIAGNÒSTICA DE LA VARROA

Share
honeybeesuite.com

El sanejament de les arnes dins l'Assoc. Col·lectiu d'Abellaires comportarà un tractament obligatori a la tardor i preferiblement 4 lectures de diagnosi repartides al llarg de l’any:
  • 1a LECTURA: finals d'hivern
  • 2a LECTURA: finals de primavera (obligatòria). Aquesta lectura serà l’escollida per tal de realitzar els sanejament conjunt de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires.
  • 3a LECTURA: finals d'estiu
  • 4a LECTURA: finals de tardor

*** la climatologia catalana és diversa, per tant cada lectura s'adaptarà en el temps en funció del lloc geogràfic que ocupi l'arna. També serà possible canviar la data del sanejament oficial en funció de les necessitats sanitàries de l’abellaire i de mutu acord amb el servei veterinari.

El mètode de diagnosi preferent serà el que utilitza els fons sanitaris, tant per la seva comoditat per part de l’apicultor, com per la seva fiabilitat a l’hora de fer estudis epidemiològics a llarg plaç. Aquests fons ens possibiliten fer el recompte de varroes mortes en un període de temps prou llarg que ens proporcioni una informació molt valuosa del grau de parasitació global de l’assentament. Per altra banda, les línies de deixalles que queden marcades damunt del paper setinat i untat són un reflex molt fiable de l’activitat de les abelles i per tant de la fortalesa individual i col·lectiva de les arnes d’un assentament. 

A partir de fons sanitaris l’apicultor procedirà a la recollida de varroes mortes durant un període de 4 dies. Per a la recollida s’utilitzarà paper setinat blanc que ocupi tot el fons de l’arna i l’untarem amb una barreja a parts iguals d’oli i vaselina (Fernández i Coineau, 2002). 

Un cop obtingudes les mostres, l’apicultor procedirà a la seva lectura i el seu enviament al veterinari: abellaires@apicesteve.cat. En funció dels resultats obtinguts, procedirem conjuntament a l'elaboració d'un pla sanitari personalitzat per cadascun dels socis del Col·lectiu.

El proper mes de març tots els socis de l'Assoc. Col·lectiu d'Abellaires rebran el Programa Sanitari.

Font: Apicesteve.cat (Programa Sanitari de l'Assoc. Col·lectiu d'Abellaires)