25 de febrer 2014

,

LES VIROSIS

Share
colapsodacolonia.blogspot.com.es


Les virosis són patologies infeccioses amb gran dificultat de diagnosi i tractament, degut a una simptomatologia variada i poc clara, a més d’una manca absoluta de tractaments eficients.  

Diagnosi: poc clara i de certificació difícil. La visualització de símptomes nerviosos i mortalitats accentuades és, a vegades, suficient per sospitar un probable origen víric.  

Tractament: l’absència de productes antivirals ens obliga a centrar els nostres esforços en la via d’entrada dels virus en el cos de les abelles i no és altra que l’acció succionadora de la varroa. La varroa és un vector de moltes patologies i la disminució de la seva presència dins de l’arna ens aportarà de retruc una notable millora en l’estat sanitari de les abelles afectades. 

La catalogació d’aquesta patologia com a malaltia infecciosa obligarà a l’apicultor a seguir escrupolosament les pautes exposades en els programes de quarantena, d’eradicació d’abelles i de desinfecció d’arnes i materials implicats en l’exploració i tractament de les arnes infectades. 

Font: Programa sanitari del Col·lectiu d'Abellaires