11 de febrer 2014

GRAN MORTALITAT D'ABELLES ARIÈGE (FRANÇA)

Share

Aquest hivern ha estat terrible a Ariège amb mortalitats que superen els 1000 ruscs, amb més de 3000 explotacions apícoles afectades.

El problema afecta a molts joves apicultors, que veuen en perill les seves inversions, doncs a part de l'alta mortalitat, són moltes les arnes debilitades, fet que condicionarà negativament la producció d'aquesta primavera.
 
Les colònies afectades presentaven grans quantitats d'abella morta i aquesta està essent analitzada per les autoritats competents, però la sospita dels perillosos tractaments amb insecticides han posat en peu de guerra els col·lectius d'apicultors de la zona.

Aquests productes actuen a llarg plaç tot acumulant-se en l'interior de la colònia, afeblint el bestiar i apareixent una variant del tristament famós síndrome del desabellament.

Article original de: ariegennews.com