COMPOSICIÓ QUÍMICA DE LA CERA

Share


apicesteve.cat
La cera és una mescla de substàncies greixoses. És un material format per més de 300 components, dels quals els més importants són: l’aigua, diferents àcids greixosos (miricina, cerina, ceroleïna...), hidrocarburs, vitamina A, colorants i un ampli ventall de compostos aromàtics volàtils.

La cera d'abella és altament insoluble en medis aquosos i a temperatura ambient es presenta sòlida. El seu punt de fusió pot variar entre els 62 i 65 ºC, amb una densitat inferior a l’aigua de 0,96 – 0.97 g/cm3. Ben al contrari del que passa amb els greixos i olis naturals, la cera d’abella no s’asseca ni s’oxida amb el pas del temps. 

Els tractaments contra la varroa poden contaminar la cera de les abelles, degut a la facilitat de dissolució que aquests tenen en medis greixosos. Els olis essencials (timol, eucaliptol, mentol...)  utilitzats en l’apicultura ecològica tendeixen a evaporar-se de la cera, per tant no representen cap problema important. En canvi, els productes de síntesi (fluvalinat, amitraz, coumaphos...) poden acumular-se degut als tractaments repetits i poden persistir en la cera durant molts anys.

Autor: Esteve Miràngels i Feixas - Apicesteve.cat