11 de juliol 2013

EL RUSC I L'EIXAM

Share
franklinbees.co.nz
L'eixamenada és una part instintiva del cicle de vida anual de les abelles. La tendència sol ser més gran a la primavera, quan les abelles augmenten la seva població ràpidament abans de la gran afluència de mel.

L'eixam d'abelles que deixen el rusc ho solem fer amb la vella reina. Abans que l'eixam es produeixi, el rusc inicia la cria de noves reines. L'eixam principal pot ser tant gran com la meitat de les abelles del rusc. En general, les abelles de l'eixam són les més velles i totes elles omplen els seus paps amb mel abans de sortir perquè estiguin preparades per a un nou començament en un altre lloc.

 
L'eixam format aterrarà en una branca generalment prop de l'assenament. En aquest moment les abelles exploradores són enviades per trobar una nova llar permanent. Quan tornen, indiquen la situació de la nova llar amb un ball.
 

Per capturar-lo col · loqui el rusc davant l'eixam, i si cal, utilitzeu el fumador per tal de dirigir millor el bestiar. El millor mètode consisteix a moure el seu rusc tan a prop de l'eixam com sigui possible, i amb l'ajuda d'un raspall facilitar la seva entrada. Una vegada que les abelles comencen a entrar en el rusc, la resta seguirà com formigues marxant del formiguer.

Els problemes poden sorgir quan es tracta d'un eixam en un lloc difícil com per exemple dins d'un arbre o edifici. Això pot dificultar la captura de la reina que aquesta no accepti el nova rusc. En general, però, la captura d'un eixam pot ser molt beneficiós per a l'apicultor i val la pena l'esforç. 

Quan l'eixam marxa amb la vella reina, la nova reina verge sortirà de la seva cel·la en el rusc orfe. Ella voldrà aparellar-se essent perseguida per un estol d'abellots. Les abelles obreres destruirant la resta de cel·les reials de manera que només serà una la reina emergent. En alguns casos, la nova reina que acaba de sortir s'aparella i després es forma un segon eixam que sortirà del també del rusc. En aquest cas, les obreres no destrueixen les cel·les reials permeten la sortida d'una altra reina que posteriorment s'aparellarà.