24 de juliol 2013

EL DEUTOCERVELL

Share

Tavi Algueró
La segona regió cerebral, anomenada Deutocervell, s’encarrega de la interpretació dels estímuls que arriben a través de les antenes.

Els receptors del so i del moviment són mecanoreceptors responsables d’informar dels moviments físics del cos, ja sigui amb la captació de minúsculs estímuls tàctics, com a partir de la recepció de sensacions tèrmiques o sonores del medi. En les antenes trobem uns sensibles pèls auditius, i en les tràquees dels insectes més evolucionats, unes autèntiques cavitats timpàniques especialitzades en l’amplificació de sons i en el manteniment de l’equilibri. L’emissió de sons és molt important en la vida sexual i comunicativa dels insectes, sons que són creats a partir de la fricció de les ales o de les diferents parts corporals, o fins i tot colpejant el cos contra el terra.  

Els receptors del gust i de l’olor són quimioreceptors preparats per capturar les diferents substàncies químiques que es troben barrejades en el medi on viuen aquests animals. Les antenes, les diferents peces bucals, i fins i tot les extremitats locomotores, tenen multitud de terminacions nervioses especialitzades en la captació de les olors i els gustos. Les olors són molt importants en la vida alimentària i sexual, on les feromones aromàtiques  poden determinar el destí de molts insectes socials.

La funció sensorial de les antenes de les abelles és molt important, ja que possibiliten la percepció de les olors, gustos, vibracions de l’aire i el grau d’humitat. Les antenes, a més, actuen com a eines d’interrelació entre els membres de la colònia, ja que el seu contacte entre individus permet la comunicació, així com la dispersió de les diferents olors.

Autor: Apicesteve.cat