27 de juny 2013

LA SALUT DE L'APICULTOR (1a PART)

Share
colorado.edu


La manipulació de les abelles i de les arnes comporten implícit un perill per a la salut de l’apicultor. És, per tant, recomanable tenir cura amb les diferents accions que es realitzaran i seguir unes pautes de comportament davant les possibles incidències del nostre treball amb les abelles. Les lesions o accidents més habituals de l’apicultura són: el mal d’esquena, l’al·lèrgia a la picada d’abella i el xoc anafilàctic.

No totes les persones responen de la mateixa manera a la picada de les abelles, fins i tot una persona acostumada a les abelles pot esdevenir sensible al seu verí amb el pas dels anys. És doncs interessant conèixer els diferents graus de sensibilitat i els símptomes clínics que pot manifestar l’organisme humà davant de la picada d’una o de diverses abelles. 

Davant d’una picada aïllada el nostre organisme pot reaccionar de tres maneres:  sense cap tipus de manifestació, amb una reacció local gegant, o sigui una inflamació de més de 10 cm, o bé amb una reacció sistèmica o anafilàctica. Les persones que pateixen la segona o tercera de les manifestacions, poden ser al·lèrgiques a la picada d’una abella. En cas de picades múltiples, o sigui més de 50 picades de cop, el verí acumulat de les abelles pot tenir un efecte tòxic en el nostre organisme, provocant la destrucció de teixits i lesions en fetge, ronyons, cervell... fins al xoc, coma i finalment la mort. La dosi letal de verí necessària per matar una persona depèn del seu pes, i per tant pot oscil·lar entre uns pocs centenars de picades fins a diversos milers.

L’al·lèrgia és una reacció anormal del nostre sistema defensiu. El nostre cos fabrica immunoglobulina E (IgE) contra el verí de les abelles. Una persona mai desenvolupa una al·lèrgia en una primera picada. Seran en les futures exposicions al verí, quan la IgE desencadenarà la reacció al·lèrgica. Les diferents reaccions al·lèrgiques sistèmiques o anafilàctiques s’organitzen segons la seva gravetat en diferents graus:

Grau 1: urticària, pruïja, malestar, ansietat
Grau 2: opressió toràcica, nàusea, vòmit, diarrea, dolor abdominal
Grau 3: dispnea, sibilàncies, disfàgia, ronquera, presíncop
Grau 4: hipotensió, colapse, incontinència d’esfínters, cianosi
Mort

El risc de reacció al·lèrgica per picada d’abella augmenta segons el nombre de picades, com més picades, més risc. Per tant els apicultors tenen un risc elevat de patir aquesta al·lèrgia en el futur. Per altra banda, altres al·lèrgies poden desaparèixer per sí soles, ja que les picades constants que pateixen els apicultors poden provocar una desensibilització natural. La susceptibilitat d’una persona varia segons el nombre i la freqüència de les picades, i els menys picats són els que tenen major risc de desenvolupar una al·lèrgia. Aquest fet explicaria el perquè s’han detectat un nombre més gran de malalts entre els familiars dels apicultors, persones que puntualment tenen exposició al verí de les abelles.

Font: Manual del maneig de les abelles