02 de maig 2013

LES PLANTES AMB FLOR

Share
Jordi Bertran

Les plantes amb flor o angiospermes constitueixen el grup de vegetals més diversificat en nombre d’espècies a la Terra. Les angiospermes van aparèixer durant el Cretaci i el seu èxit evolutiu ha estat tan gran, que avui dia són els vegetals dominants en els sistemes terrestres.

El nom d’angiosperma vol dir “que fa les llavors a dins d’una cavitat”, és a dir, a dins d’un fruit. Per tant amb l’aparició de les angiospermes també va aparèixer el que hom coneix com a fruit. Als sistemes terrestres existeix un altre grup de plantes que també fa llavors: les gimnospermes com ara pins, avets o xiprers, però aquestes mai fan fruits, només produeixen llavors en branques o fulles especialitzades.

L’aparició de la llavor va suposar un canvi notable en la forma de dispersió que tenien les plantes. Fins llavors les poblacions de plantes es reproduïen i es dispersaven a través d’espores (com encara ara ho fan avui dia les falgueres o les molses). La llavor conté un embrió (una planta en petit), unes reserves nutrícies i una coberta sòlida.


Algunes d’aquestes plantes feien les llavors a prop de les fulles que produïen pol·len. Gràcies a aquest fet, alguns insectes, com ara els escarabats primitius, visitaven aquestes fulles productores de pol·len per alimentar-se. Aquests escarabats eren molt voraços, ja que menjaven el pol·len i  les llavors que anaven trobant. De tal manera, que algunes plantes van començar a protegir les seves llavors a dins d’una cavitat: el fruit. L’aparició d’una estructura que protegia les llavors assegurava a la planta la seva supervivència i alhora afavoria el transport de pol·len que, inconscientment, feien els insectes primitius. Aquest fet, que coneixem amb el nom de pol·linització, va tenir com a conseqüència una major diversitat genètica dels embrions (llavors) que es produïen i per tant un major grau d’adaptació al medi i diversificació de les poblacions de les diferents espècies vegetals. 

Aquesta relació funcional entre els insectes i els vegetals ha estat un dels trets co-evolutius més interessants i importants de la biosfera, tal  i com la coneixem avui dia. 

Font: Manual de les flors de les abelles