11 de maig 2013

ARGUMENTS PER PROHIBIR ELS NEUROTÒXICS

Share

 geocaching.com

L'informe de l’EFSA confirma que la clothianidina, l’imidacloprid i el tiametoxam representen un risc per a les abelles, doncs aquests productes són presents en el nèctar i el pol·len de les plantes tractades. Quins són els possibles arguments per a la seva prohibició definitiva:

  • L’existència de llacunes en les dades sobre l'intoxicació aguda d’aquests productes moments després de l’exposició de les abelles a les secrecions de les plantes tractades.
  • La persistència dels residus tòxics en el sòl, aigua i les collites futures
  • Incertesa en la legislació europea que s'ha d'aplicar: Reglament (CE) 1107/2009. Hauria de prevaldre el principi de precaució.
  • Els neonicotinoides amenacen el servei que fan els pol·linitzadors insubstituïbles actuals
  • El suport que ha rebut EFSA en les publicacions científiques que han plantejat aquest dilema des de l’any 2000
  • Els efectes sinèrgics i acumulatius amb altres plaguicides, especialment els fungicides.
  • Els efectes tòxics i coadjuvants que tenen aquests neurotòxics amb els patògens actuals, afavorint una àmplia gamma de malalties de caire bacterià, víric i fúngic
  • Alteracions comportamentals i fisiològiques de les abelles, amb desorientació i pèrdua de capacitat de pecoreig.
  • Pèrdua de la capacitat immunològica de les abelles.
  • La toxicitat crònica per a les abelles quan les dosis són extremadament baixes i es deriven efectes neurotòxics, tal i com s’observa en les dosis subletals administrades

Font: unaf-apiculture.info