09 de maig 2013

,

APICULTURA TRADICIONAL I TÈCNIQUES PER A MULTIPLICAR

Share

En aquesta jornada es tractaran temes com l’Apicultura tradicional, que en realitat és l’apicultura ecològica en estat més pur. D’altra banda, també un altre aspecte que creiem que pot interessar com és la tècnica de multiplicació d’eixams, ja que existeixen molts mètodes i en aquesta jornada tenim l’oportunitat d’aprofundir en l’anomenada “Nurseria” Auset.

El mètode Auset és fruit de l'experiència de quaranta anys amb les abelles, on Ramón Auset, enginyer i apicultor, ha desenvolupat una tècnica molt senzilla per a la cria de reines que de retruc evita les eixamenades incontrolades. En aquest llibre, l'autor explica de forma detallada i clara el seu mètode, amb esquemes i dibuixos que en faciliten la seva comprensió.

Veure data, lloc i programa

DATA I LLOC

18 de maig de 2013 a les 10:00h
Centre d’Iniciatives Empresarials (CONCACTIVA)
c/ Daroca, 1 43400 Montblanc 

PROGRAMA

Presentació i Benvinguda
10:00h
Il·lustríssim Sr. Alcalde de Montblanc
Apicultura tradicional a la Conca de Barberà
10:15h
Manel Martínez, Naturalista 
Pausa - cafè
11:15h 
La “Nurseria Auset“
11:30h
Ramón Auset, Apicultor 
Tast mels i Cloenda
 13:00h 

Informa: Maria Micó - ArtAlPas

Font: Apicultors Ecològics Associats