18 d’abril 2013

,

LES ABELLES I LA DEMÈNCIA SENIL

Share
 Christofer Bang

Les abelles recol·lectores són les més velles de la colònia, doncs les tasques de la llar són reservades a les abelles mainaderes. Aquest relleu laboral porta implícit un canvi en el funcionament del cervell de les abelles, com un procés degeneratiu, on les abelles més veteranes perden la capacitat d'aprendre noves tasques en el tram final de la seva vida. Aquest fet va conduir a nombrosos científics a estudiar aquest procés neurodegeneratiu, i buscar possibles afinitats amb les malalties del sistema nerviós de les persones grans.   

El més sorprenent de tot plegat és que les abelles veteranes són capaces de revertir aquest procés degeneratiu quan convé, o sigui quan la colònia per la raó que sigui perd la majoria de les seves abelles mainaderes, les recol·lectores són capaces de retornar als seus origens, millorant novament el seu sistema nerviós i augmentant la seva capacitat d'aprenentatge. Aquest fet ens interroga sobre quin seria el mecanisme a partir del qual, les abelles serien capaces de fer aquesta reversió, i si la força del col·lectiu seria capaç de millorar un estat patològic, i si aquesta troballa seria aplicable a malalts senils de l'espècie humana.

L'equip internacional d'investigadors no només va veure una recuperació en la capacitat cognitiva de les abelles, sinó que va descobrir un canvi en les proteïnes en els cervells de les abelles. En comparar els cervells de les abelles que van millorar respecte als que no ho van fer, dues proteïnes canvien notablement. D'aquestes proteïnes, una proteïna també es troba en els éssers humans i que podria ajudar a protegir contra la demència - incloent malalties com l'Alzheimer.

En general, els investigadors estarien interessats a crear un fàrmac que podria ajudar a les persones a mantenir la funció cerebral. "Potser les intervencions socials - canviar la forma de tractar amb el seu entorn - és una cosa que podem fer avui per ajudar als nostres cervells a que es quedin més joves, atès que les proteïnes que s'estan investigant en les persones són les mateixes proteïnes que tenen les abelles, proteïnes que poden ser capaces de respondre espontàniament a les experiències socials específiques."

Font: Science Daily