16 d’abril 2013

L'AGRICULTURA EN RISC

Share
 greenpeace.org

La majoria del menjar que es serveix a les nostres taules en gran mesura depèn dels insectes com les abelles i el seu paper fonamental de pol·linització en l'agricultura, però l'ús de pesticides és cada vegada més freqüent, posant en perill el futur de les abelles i de la nostra agricultura. 

Un estudi científic sobre els pol·linitzadors i l'agricultura a Europa i publicat per Greenpeace posa de relleu la importància ecològica i econòmica de les poblacions d'abelles sanes. L'estudi posa l'accent en la urgent necessitat de prohibir els insecticides que malmeten les abelles, una prohibició que seria un primer pas fonamental per salvaguardar el procés de pol·linització dels insectes, com un instrument bàsic en l'agricultura i la producció alimentària a Europa.


L'informe atribueix la decadència mundial de les poblacions d'abelles a malalties i paràsits, així com el canvi climàtic, però, sobretot, a les pràctiques agrícoles industrials. L'evidència científica posa en relleu el paper mortal dels neonicotinoides, un tipus de pesticida altament tòxic amb efectes perjudicials per a les abelles. A més de la intoxicació aguda que porta a la mort d'abelles de forma  immediata, hi ha altres efectes sub-letals derivats de les dosis baixes d'aquests pesticides. Aquests inclouen efectes fisiològics, alteracions de la navegació durant el pecoreig, interferències en la conducta alimentària i els efectes neurotòxics en els processos d'aprenentatge.

A més, la capacitat de les abelles per resistir malalties i paràsits sembla estar directament influenciada per la seva exposició als neonicotinoides - amb conseqüències catastròfiques per a la seva salut i possibilitats de supervivència. Atès que un terç de tots els aliments a Europa és pol·linitzada pels insectes, el col·lapse de les poblacions d'abelles podria posar en risc l'agricultura, amb conseqüències nefastes per a la seguretat alimentària europea.  

Els impactes negatius dels plaguicides que maten les abelles superen amb escreix qualsevol benefici que se'ls hi pugui atribuir. Les nostres abelles i els pol·linitzadors silvestres són massa valuosos com per arriscar-se a perdre'ls. Membres de la UE simplement no poden esperar més i immediatament han de prohibir aquests plaguicides. 

Greenpeace ha identificat set prioritats de pesticides potencialment aniquiladors d'abelles, que per la seva toxicitat extremadament alta, efectes sub-letals i / o sistèmics en les abelles.s'haurien de prohibir ara mateix.  La llista inclou a Bayer imidacloprid i clotianidina, tiametoxam de Syngenta, BASF fipronil, i clorpyriphos, cipermetrina i deltametrina produït per una sèrie d'empreses d'agroquímiques que guanyen altres beneficis titànics de la seva aplicació generalitzada en l'agricultura. 

La publicació del nostre informe "Bee decline" marca el llançament d'una campanya a escala europea de Greenpeace per salvar les abelles i promoure l'agricultura ecològica, com un enfocament més sostenible i eficaç a l'agricultura. Greenpeace insta els polítics de tot Europa per fer el següent:
  • donar suport a la prohibició dels tres plaguicides neonicotinoides que maten les abelles, com proposa el 15 de març per la Comissió Europea;
  • aprovar un ambiciosós pla a nivell europeu per prohibir tots els pesticides que són nocius per a les abelles i altres pol·linitzadors vitals;
  • transferir els fons procedents de l'agricultura intensiva de productes químics per a les solucions d'agricultura ecològica.

L'agricultura ecològica produeix aliments sense l'ús de productes químics i es basa en metodologies no contaminants a llarg termini, les tècniques de protecció de plagues. Aquesta metodologia aboga per l'augment de la biodiversitat, l'atracció d'insectes beneficiosos, la rotació de cultius, l'agricultura mixta i la implementació de tecnologies que possibilitin cultius menys vulnerables a la invasió de plagues. 


Aquest enfocament alternatiu a l'agricultura representa l'única solució a llarg termini per salvar les abelles i garantir la seguretat alimentària a Europa. 

Matthias Wüthrich, és activista de Greenpeace Agricultura Ecològica i líder del projecte europeu abelles de Greenpeace Suïssa

Informa: Maria Micó - ArtAlPas