05 d’abril 2013

LA MEL PROTEGEIX EL NOSTRE ADN

Share
  
blog.tauedu.org

 

La mel espanyola com a protectora de l'acció mutagènica d'alguns aliments que indueixen alteracions de l'ADN


La mel conté una varietat de substàncies químiques profilàctiques pel que fa a la seva acció antioxidant. D'altra banda, la dieta humana sovint conté compostos que causen danys a l'ADN cel·lular. En el present estudi es va investigar l'efecte protector de les tres mostres de mels espanyoles d'origen florals diferents (romaní, bruc i multifloral).

Els resultats de l'estudi suggereixen que l'efecte protector dels tres tipus de mels podria ser atribuït en part al contingut de compostos fenòlics presents en les mostres. Les mels amb el contingut fenòlic superior, bruc i multifloral, van ser les més efectives per protegir-nos de les alteracions de l'ADN induït per mutàgens presents en la dieta humana. A més, existiria la sospita que es produís també un possible efecte sinèrgic entre altres components menors presents en la mel i que també podrien tenir un efecte profilàctic en la salvaguarda cel·lular.

Informa: Maria Micó - ArtAlPas