06 d’abril 2013

EL VERÍ D'ABELLA I LA SIDA

Share
Craig Taylor

 

Nanopartícules fabricades a partir del verí d'abella poden matar el virus de la Sida


A principis de març es va publicar aquesta sorprenent informació en la que un nadó nascut a Mississippi va ser curat de VIH. Els investigadors de l'Escola Universitària de Medicina de Washington a St Louis han demostrat que les nanopartícules elaborades a partir de components presents en un verí d'abella poden matar el VIH. Els investigadors esperen tenir aviat aquest nou compost i desenvolupar un gel vaginal que podria prevenir la propagació de la malaltia.

La clau d'aquest descobriment, que va ser feta per Samuel A. Wickline i el seu equip de la Universitat de Washington, inclou pèptids com la Melitina citolitica que es troba en el verí d'abella, i que seria capaç de degradar l'embolcall protector que envolta el VIH. D'altra banda, aquestes nanopartícules carregades amb Melitina van deixar les cèl·lules circumdants il·leses, fet que possibilitaria el seu us com a virucida vaginal tòpic. A part, l'ús d'aquestes nanopartícules de Melitina possibilitarien el seu ús en contra d'altres malalties, com l'hepatitis B i C.

Informa: Joan Carles Sanchis

Informació: io9.com

Font complementària: la Universitat de Washington.

Vostè pot llegir l'estudi complet en Antiviral Therapy.