06 de març 2013

MEL D'ACÀCIA

Share
 polleninfo.org

La mel d'acàcia és molt valorada per la seva fragància i lleugeresa al paladar, essent un producte molt utilitzat en gastronomia i la indústria alimentària. Catalunya presenta un dèficit productiu de mel d’acàcia degut a la seva gran demanda comercial, fet que fa necessària la seva importació.

Color: és molt clar, blanc. La seva coloració pot enfosquir-se fins a un ambre molt clar. És una mel amb poca tendència a la cristal·lització (es manté líquida molt de temps), ja que presenta un elevat
contingut de fructosa.
Olor: floral, molt i molt lleugera.
Gust: molt dolç, suau, xarop intens i persistent a la boca.

El diàmetre del seu pòl·len és de 28-35 μm i la seva forma és la d'un pol·len radiosimètric, esfèric subtriangular en la seva visió polar i més el·líptic en la seva visió equatorial. 
És un pol·len tricolporat, amb colps amples. Manté fortes semblances amb l’alfals, amb una superfície pràcticament llisa. La seva presència en mels monoflorals d’acàcia ha de ser superior al 20%.

Font: Manual de les flors de les abelles