08 de març 2013

ELS POL·LINITZADORS SILVESTRES

Share
fireflyforest.net  

Un estudi recent ha comprovat com, al contrari del que es pensa molta gent, l'abella de la mel no seria la millor pol·linitzadora de la natura, doncs els insectes silvestres li prendrien aquest privilegi. Cal dir, però, que davant l'abús que s'ha fet dels insecticides, la fauna entomològica silvestre ha minvat considerablement i que l'abella, en un esforç tità, està suplint als seus companys aniquilats per l'espècie humana.

L'estudi, que impulsa una crida urgent per mantenir i gestionar la diversitat de pol·linitzadors a llarg termini de la producció agrícola, es publica avui a la revista Science. Els 50 investigadors internacionals van analitzar les dades de 41 sistemes de cultiu a tot el món, a fi examinar  i avaluar les conseqüències que tenen la presència d'abundants pol · linitzadors silvestres en la pol · linització de cultius.
 


"El nostre estudi demostra que la producció de molts fruiters i cultius de llavors no són pol·linitzats adequadament quan manquen els pol·linitzadors silvestres", diu Harder. "També demostrem que l'addició de més abelles per suplir als insectes silvestres sovint no soluciona el problema" 

A mesura que els hàbitats d'aquests insectes s'han perdut, degut principalment a la conversió a l'agricultura, l'abundància i la diversitat de pol·linitzadors ha minvat i conseqüentment el nombre de visistes pol·linitzadores. L'estudi va trobar que la proporció de flors que produeixen fruits va ser considerablement menor en els llocs amb menys insectes que visiten les flors silvestres. Per tant, la reducció dels insectes silvestres en paisatges agrícoles tindrà un efecte homologable. 

"Paradoxalment, els enfocaments més comuns per augmentar l'eficiència de l'agricultura, com el cultiu de la terra disponible i l'ús de plaguicides, reduir l'abundància i varietat d'insectes silvestres que podrien incrementar la producció d'aquests cultius", diu Harder. "El nostre estudi posa en relleu els beneficis de considerar aquesta paradoxa en el disseny i implementació de sistemes agrícoles". 

L'estudi suggereix que les noves pràctiques de gestió integrada de les abelles i els insectes silvestres millorarà el rendiment global dels cultius de pol·linització per animals i promourà a llarg termini la producció agrícola. Aquestes pràctiques haurien d'incloure la conservació o restauració dels espais naturals o seminaturals en les terres de cultiu, la promoció d'una gran varietat d'usos del sòl, a més dels diversos recursos florals i un ús més prudent d'insecticides que poden matar els pol · linitzadors.


Informa: maríamg - ArtAlPas