22 de març 2013

COL·LECTIU D'ABELLAIRES

Share

Sota el nom Col•lectiu d'Abellaires s'hi aglutinen un conjunt d'apicultors que han decidit practicar una nova cultura en l'art de tenir cura de les abelles, abellaires que aposten decididament per una apicultura sostenible.

Tots els membres del Col•lectiu són lliures i independents en la seva tasca, oferint però els seus coneixements i/o habilitats a la resta, a fi d'optimitzar recursos humans. La pedagogia i la cooperació són valors intrínsecs en la nostra raó de ser, sense buscar privilegis ni càrrecs estèrils.

Com a apicultors compromesos amb l'abella tenim la ferma voluntat de respectar la biologia de l'abella i el seu benestar animal, tot treballant sota unes directrius nítidament ecològiques.

Vols formar part del nostre Col•lectiu?

Si la teva resposta és afirmativa, sigues doncs benvingut o benvinguda!

Volem una apicultura sostenible, on el nostre treball sanitari amb les abelles es basi en la profilaxi preventiva, tot utilitzant l'abella del país, ja que és la que ens proporciona millor vigor i rusticitat davant les malalties de les abelles.

Des del Col•lectiu d'Abellaires pregonem una apicultura respectuosa amb el medi ambient i amb els nostres clients. Volem que els tresors que ens ofereixen les abelles arribin amb les màximes garanties als seus consumidors, productes ecològics obtinguts d'abelles que en cap cas han estat exposades a productes químics, potencials generadors de residus tòxics.

El Col•lectiu vol oferir la possibilitat de cooperació entre abellaires, compartint estratègies productives, sanitàries i comercials. És hora d'aprofitar els potencials recursos humans de tothom, doncs la unió ens farà més forts, però sobretot ens farà més eficients. Serveis ofertats: Compra d’eixams i arnes, Servei veterinari, Anàlisi de mels, Formació i cursos, Comerç just...

El Col•lectiu d'Abellaires no som cap associació ni exigim cap quota anual, només volem el teu compromís amb les abelles, i la ferma voluntat de compartir la nostra passió per l'apicultura.

Si vols rebre puntualment els nostres comunicats i articles pots donar-te d'alta tot introduïnt el teu email en la finestreta que trobaràs en el marge esquerre del nostre bloc:


rep una cordial salutació de tot el Col·lectiu (ja som 15 apicultors amb més de 1000 arnes!)

Col·lectiu d'Abellaires