18 de març 2013

ACARIOSI

Share
Aquest àcar parasita les tràquees de les abelles, preferentment joves. Als 5-7 dies dins la primera parella de tràquees del tòrax, la femella comença a posar ous en el seu interior. De l’ou neix una larva al cap de 4 dies, que es transformarà en nimfa als 9 dies i en 1 o 2 dies més serà adult, essent sexualment madur al cap de 6 dies (cicle de 3 setmanes).

Els àcars femelles sexualment madurs surten de les tràquees a l’hivern o primavera i s’instal·len en la base de les ales, on buscaran mascles que les fecundin. Un cop fecundades es subjecten d’algun pèl de l’abella, tot col·locant-se en el seu extrem i esperaran a què alguna abella jove s’aproximi i així poder repetir el cicle en un nou hoste. No és possible la transmissió a partir de la barreja de quadres entre caixes ni a partir del material apícola. Existeix, però, la transmissió entre ruscs deguda sobretot al pillatge i a la deriva.

En l’època en què les abelles adultes no poden sortir a fora per treballar, s’incrementen les possibilitats de contacte entre individus i per tant es facilita la transmissió. Són, per tant, l’hivern i les primaveres plujoses les estacions més conflictives. Els símptomes més greus apareixen cap el febrer i el març, i desapareixen quasi totalment en plena primavera, ja que els individus malalts ja han mort i les abelles adultes treballen fora de la colònia.

Simptomatologia:
1. Obstrucció de les vies respiratòries.
2. Intoxicació de l’abella a causa de la femta de l’àcar.
3. Les ales es presenten obertes, desencaixades i desviades. Les abelles s’arrosseguen davant de la caixa, sense poder aixecar el vol.
4. L’abella presenta l’abdomen inflat, ja que no pot volar i per tant no pot defecar.
5. Despoblament de la colònia i presència d’abelles mortes davant de la caixa.

Esteve Miràngels - Apicesteve.cat