12 de febrer 2013

ESTUDIS DE RECERCA

Share

El prestigiós institut de recerca INRA convoca un concurs d'estudi sobre la disminució de les abelles mel·líferes a partir de les múltiples causes que provoquen el desabellament. L'investigador participant ha de desenvolupar models per tal de conèixer millor i donar prioritat als factors de risc, així com models d'actuació dirigits als professionals del sector apícola. Això inclou: a) l'estudi de la dinàmica temporal dels factors etiològics causants de les pèrdues d'abelles mitjançant la integració genòmica, fisiològica, patològica i els paràmetres de comportament i ecotoxicològics i de les seves interaccions, b) el desenvolupament d'eines per a l'estudi epidemiològic present

Les troballes estadísitiques podran complementar en el futur els diferents treballs biològics realitzats pel propi institut de recerca que convoca el concurs.

Informa: Maria Micó - ArtAlPas