08 de febrer 2013

CONSELLS AL FER TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Share
www20.gencat.cat
  • Eviteu els tractaments fitosanitaris mentre duri la floració dels cultius.
  • Utilitzeu productes fitosanitaris de baixa toxicitat per a les abelles en cas de considerar imprescindible tractar en el moment de la floració; en aquest sentit, cal indicar que els fungicides, els acaricides específics i els fitoreguladors són en general relativament innocus. Heu de tenir en compte que tractar en floració pot provocar desorientació en les abelles per l’olor dels fungicides i acaricides.
  • No tracteu en prefloració amb productes sistèmics que siguin tòxics per les abelles, ja que aquests productes circulen per la saba i el nèctar de les flors podria resultar tòxic per les abelles.
  • Retireu les arnes de la zona o bé protegiu-les degudament, tot mantenint tancades les entrades durant un temps prudencial.
  • Aviseu als apicultors que tinguin arnes a la zona de la realització dels tractaments, a fi que els productes no entrin en contacte directe amb les abelles.
  • Realitzeu els tractaments a la matinada o al capvespre, quan les abelles són dins de les arnes.
  • Apliqueu els productes en forma de líquid i no en pols. Limiteu-vos a les dosis recomanades en l’etiqueta dels productes. 
 
Autor: DAAM