22 de gener 2013

SIMPTOMATOLOGIA DE LA NOSEMIASI

Share
  • La disminució de la longevitat de la vida de les abelles, amb pèrdues de molt de bestiar durant l’hivern.
  • Malaltia que es manifesta externament amb mortalitat en forma d’ARC, o sigui que les abelles moren dins el rusc i els cadàvers cauen davant el trescador.
  • Malaltia típica de finals d’hivern, on l’abella inicialment es mostra inquieta, disminuint posteriorment la seva activitat i productivitat.
  • Les abelles presenten paràlisi, tremolen i sembla que no saben volar.
  • Quadres de diarrea.
  • Ruscs bruts i plens d’excrements diarreics.
  • Intestins de color blanc – lletós que arriben a desaparèixer.
  • Tenen l’abdomen molt gran, amb molta femta a dins. Externament a l’abdomen es poden veure les glàndules cereres.
Autor: Apicesteve.cat