26 de gener 2013

JORNADA TÈCNICA PER APICULTORS

Share

El proper dissabte dia 2 de febrer de 2013 es durà terme una jornada tècnica per apicultors al Centre d'Empreses del municipi de Les Preses (la Garrotxa). Sota el títol "Noves estratègies sanitàries per a una apicultura sostenible" el veterinari d'abelles Esteve Miràngels farà una exposició clara de quina és la problemàtica actual del sector i quines solucions i tècniques poden aplicat els apicultors en les seves explotacions a fi de millorar el seu estatus sanitari i ritme productiu. 

La jornada és gratuïta però la inscripció és obligatòria. Us podeu inscriure a ecolluita@apicesteve.cat, doncs aquest diari apícola col·labora amb el Parc de Pedra Tosca, l'Ajuntament de les Preses i el DAAM en la seva organització.PRESENTACIÓ

La sanitat apícola troba un pilar fonamental en la profilaxi, ja que la veterinària d’abelles és una disciplina molt condicionada per la manca de recursos terapèutics. Qualsevol colònia d’abelles pot presentar en qualsevol moment del seu cicle biològic la majoria d’agents patògens potencialment capaços de generar una malaltia. Tot i això, moltes colònies no emmalalteixen restant indemnes de tal perillosa presència, essent el vigor i la rusticitat de les mateixes abelles, complementades per un maneig adequat per part de l’apicultor, les responsables d’aquest notable èxit zootècnic. Aquesta jornada tècnica pretén ser un punt de trobada d’apicultors i tècnics sanitaris, així com una font d’aprenentatge de noves estratègies sanitàries.

PROGRAMA

* Presentació de la Jornada 9.30 h
Il·lm. Sr. Pere Vila, alcalde de l’Ajuntament de les Preses.

* Problemàtica actual de les explotacions apícoles 9.45 h
* Estratègies sanitàries per a una apicultura sostenible 10.45 h
* Programa sanitari d’un explotació apícola 12.15 h
* Taula rodona – El veterinari respon 13.00 h

Cloenda de la Jornada 14.00 h
Us hi esperem!!!