19 de gener 2013

DESINFECCIÓ EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Share
 theyearofthecat.com

En general, cal considerar que les colònies fortes amb una població d’abelles nombrosa són més eficients en el control de malalties i paràsits, ja que hi ha més abelles per àrea de bresca i es realitza una neteja i manteniment més acurat.

Si tot i les mesures preventives una o diverses colònies estan afectades per una malaltia infecciosa, com és el cas de la cria podrida (varietats americana o europea), caldrà traslladar els ruscs afectats a un abellar d’aïllament i, excepcionalment, tractar amb productes al·lopàtics de síntesi química


En el cas que es mori o s’elimini algun rusc a causa d’una malaltia infecciosa o al adquirir caixes de segona mà abandonades, és essencial destruir (cremar o enterrar) els residus de cera i bresques.

Després de rascar i netejar els materials de fusta es pot realitzar una desinfecció de tots els elements del rusc amb:
  • Flamejat o fornejat fins que la fusta agafi una coloració bruna.
  • Desinfecció general amb lleixiu (10%).
  • Submergir les diferents parts del rusc en una solució de sosa càustica al 10% en aigua en ebullició durant 10 a 20 minuts. S’ha d’utilitzar un recipient de ferro o ferro esmaltat.
  • Tractar amb vapor d’aigua de baixa pressió durant 25-30 minuts.

Autor: Manel Simón