24 de gener 2013

DANYS A LES ABELLES PER FITOSANITARIS

Share
missapismellifera.com

La major part de les plantes conreades necessiten l'ajuda dels insectes pol·linitzadors per produir els seus fruits. Aquests, en visitar una flor darrera l'altra en recerca d'aliment, transporten polen, la qual cosa assegura la fecundació creuada. Aquest tipus de pol·linització produeix un nivell més alt d'hormones de la maduració, el fruit serà més gros i tindrà el peduncle més resistent.

L'obtenció de collita en arbres fruiters (ametller, presseguer, pomera, perera, etc.), en certes oleaginoses (gira-sol, càrtam) i la producció de llavors de leguminoses (alfals, trèvol) i algunes hortícoles (cebes, pastanagues, melons, etc) depèn, en percentatges molt elevats, de l'ajut de les abelles de mel, que representen una gran proporció dels insectes pol·linitzadors.
Per aquestes raons, la col·laboració entre l'apicultor i l'agricultor és del màxim interès per ambdós. 

Cal protegir les abelles per millorar la qualitat i quantitat de la collita. Per tant, és important respectar les abelles en cas d’haver d’aplicar productes fitosanitaris, de forma que no perjudiquin les abelles ni altres insectes pol·linitzadors.

Eviteu aplicar productes tòxics per a les abelles durant la floració de les vostres plantacions.

Recordeu que és obligatori seguir estrictament les indicacions que figuren a les etiquetes dels productes fitosanitaris.

Cal respectar l’abella Apis mellifera com a insecte bàsic pol·linitzador, insecte declarat d’interès especial segons el Decret 110/2003, de 15 d’abril (DOGC 3870, 24/4/2003).

La informació sobre la perillositat a les abelles dels diferents productes, a més de les etiquetes, es pot trobar al full de registre de cada producte fitosanitari a la web del “Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino” MARM 

Autor: DAAM