21 de gener 2013

CONSERVAR EL POL·LEN

Share
 
 marnys.com

El pol·len de les abelles és una font energètica i proteïnica molt important per a l'ésser humà, és per això que alguns científics van veure la necessitat de realitzar un interessant estudi sobre les mermes que experimenta el pol·len en el seu tractament industrial. 

L'estudi era de tipus comparatiu entre el pol·len assecat per procediments tèrmics i el pol·len congelat, prenent com a punt de partida el pol·len fresc que tot apicultor pot recollir de les seves arnes. Es van valorar més de 60 compostos volàtils a partir de diferents tècniques laboratorials. Com a conclusió, el sistema d'assecat tèrmic és el pitjor de tots tres, essent el mètode per congelació una bona alternativa per conservar un producte que, fresc té un deteriorament molt ràpid. 

Maria Micó - ArtAlPas