05 de desembre 2012

MEL MILFLORS

Share
 Foto: Flickr.com

A nivell mundial actualment hi ha descrites unes 300.000 espècies de plantes amb flor. A Catalunya, aproximadament hi ha unes 3.500 espècies, de les quals unes 250 poden proporcionar nèctar, pol·len o melat a les abelles que les visiten. Poden trobar-se espècies florides durant tot l’any, si bé, per norma general, els màxims de floració es produeixen durant la primavera.

Sota la denominació de mel milflors podem trobar qualsevol mel produïda a Catalunya on no predomini cap espècie floral en concret. Cal tenir present que a casa nostra la gran majoria d’apicultors són fixistes, o sigui que no practiquen la transhumància, i moltes vegades extreuen la mel sense tenir en compte les floracions locals. Aquest fet determina la producció de mels molt diferents, fins i tot en una mateixa explotació. Les seves característiques principals són:
  • Color: és de blanc a ambre. De totes maneres és difícil determinar un color, ja que depèn molt de la zona i del còctel floral que la formi. 
  • Olor: floral o afruitada molt suau. 
  • Gust: molt dolç i persistent a la boca.
Font: Manual de les flors de les abelles