19 de desembre 2012

LA SEXUALITAT EN ELS INSECTES

Share
La figura del mascle en el món dels insectes és en moltes ocasions una figura amb un ús purament sexual i reproductor. La femella necessita la fecundació dels seus òvuls a partir de la còpula del mascle, ja que els casos d’hermafroditisme en el món dels insectes són molt escassos. 

Existeixen, però, d’altres estratègies que han afavorit la seva marginació, habilitats reproductives que han simplificat la vida del mascle, essent un pur objecte sexual que neix, es reprodueix i a continuació mor. 

Foto: bloc-dels-insectes-del-daina


En d’altres situacions, encara més dramàtiques, el mascle deixa d’existir, i les femelles es reprodueixen soles, a partir d’òvuls no fecundats que donen només femelles. Aquest procés seria una variant de la partenogènesi que practiquen les abelles.


En els insectes on el mascle encara juga algun paper rellevant, els rituals d’aparellament solen ser molt atractius. El festeig més freqüent inclou les danses i els vols nupcials, on el mascle o mascles persegueixen la femella en tot un seguit de proves d’habilitat i resistència que tenen per objectiu seleccionar els mascles més forts i sans. 

En l’art d’encantar la femella s’hi valen tots els trucs, des dels cants sonors, fins a l’emissió de llum, passant per les olors atraients que elaboren ambdós sexes. L’objectiu final és la còpula, una o vàries, amb un o diferents mascles, per assegurar la vida fèrtil de la femella. 

Font: Manual de la vida de les abelles