03 de desembre 2012

LA RECOL·LECCIÓ DE LA GELEA REIAL

Share
 Foto: http://margshoney.com

La producció de gelea reial ve condicionada per la presència de la reina dins de la colònia. És per això que caldrà provocar un sentiment d’orfandat entre les abelles, de manera que aquesta sensació de solitud les estimuli a produir noves reialeres que ens permetran fer la recol·lecció de la gelea. Per aconseguir aquest objectius existeixen diferents tècniques:En el mètode natural deixarem que les abelles mainaderes, estimulades per la manca de reina, alimentin amb gelea un conjunt de larves escollides com a futures reines. Passat tres o quatre dies caldrà accedir a la zona de cria i cercar les cel·les reials. En aquest moment es pot optar per extreure les cel·les i transportar-les en un altre lloc on manipular-les amb tranquil·litat, o bé fer l’extracció en el mateix moment de la seva localització. Sigui com sigui, caldrà retirar primer la larva i a continuació procedir a l’extracció de la gelea. L’eliminació de les reialeres manté el sentiment d’orfandat entre les abelles, per tant es podrà repetir el procés sempre i quan es proporcionin nous quadres amb posta fresca a la colònia.

En el mètode artificial s’utilitzen cúpules de plàstic que degudament preparades i col·locades en els llistons permeten una localització centralitzada de la font de gelea. A continuació caldrà dur a terme l’acció d’empeltar, o sigui agafar larves joves d’1 a 3 dies  i introduir-les en les diferents cúpules. Ara ja només quedarà col·locar el llistons amb un màxim de 40 cúpules dins de l’arna. Per aquest procés és recomanable la utilització del rusc triple o similars, una arna preparada per a la cria de reines i que dóna a les cel·les una molt bona atenció.

L’extracció de la gelea de les cel·les es pot efectuar a partir de petites espàtules, tot i que el contacte amb la cel·la pot arrossegar trossos de cera i altres substàncies que poden contaminar-la. Si és així, caldrà eliminar aquestes impureses amb unes pinces de punta fina. Per altra banda, la utilització de xeringa o aspiradors amb filtre, donaran, segur, un molt millor resultat. 

Font: Manual del maneig de les abelles