06 de desembre 2012

EL CANVI CLIMÀTIC AFECTA A LES ABELLES I ELS OCELLS

Share
 Foto: societyofbiology.org

El canvi climàtic està alterant el ritme normal de les estacions, provocant greus desajustos de temperatura i pluja que alteren el cicle biològic de les plantes. Aquest fet provoca que algunes plantes silvestres molt importants en l'alimentació d'insectes i aus floreixin a destemps. 

L'avançament de les floracions provoca que quan les abelles i els ocells arriben per tal d'alimentar-se, el gruix de la producció nectarífera hagi començat a decrèixer, essent incapaç de satisfer les necessitats energètiques d'aquests animals, altrament molt importants per la seva funció pol·linitzadora. És doncs un problema que es magnifica sol, doncs el mutualisme necessari entre productors i pol·linitzadors no pot ser del tot exitós i que l'ecosistema se'n resenteixi.