09 de novembre 2012

PROVA DE REPICADA INTRAHOSPITALÀRIA AMB HIMENÒPTERS VIUS (2a part)

Share
Segona part de l'interessant article del doctor Gaspar Dalmau Duch, de la Secció d´Al·lergologia de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i Coordinador del Comitè d’Al·lèrgia a Himenòpters de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica.La realitzem en:
  • pacients amb immunoteràpia per verí d´ himenòpters ben tolerada sense reaccions sistèmiques;
  • apicultors i familiars d´ells, jardiners, grangers i agricultors, es realitzarà després del primer mes de ITE; 
  • després del tractament amb ITE durant 3 o 5 anys per valorar la decisió de suspendre aquest tractament;
  • persones que han patit una reacció anafilàctica després d´una picada espontània per himenòpter, amb estudi posterior negatiu (Ig E específica i proves cutànies a verí d´himenòpter), s´utilitza la RIH com a prova diagnòstica.

REALITZACIÓ DE LA RIH

   

  • El pacient és ingressat a l’hospital en una unitat on es pugui fer una observació i un control mantingut i amb disponibilitat de tractar una potencial reacció anafilàctica. Es posa una via venosa (per tenir accés ràpid a la medicació si fos necessari)  i es monitoritzen les constants. El pacient ha d’haver evitat prendre antihistamínics des de uns 7 dies abans i estar en dejú d’unes 2 hores. Ha d’haver llegit i firmat el consentiment informat o document d’autorització.
  • Les abelles (o vespes) són anestesiades amb CO2 i són manipulades per evitar accidents dins de l’hospital (estan en contenidors de plàstic i se’ls hi tallen les ales i algunes potes). Per fer una RIH a una persona normalment es preparen 3 insectes.
  • Apliquem l’abella a l’avantbraç agafant-la pel cap o tòrax amb unes pinces, fins que pica. L’agulló es deixa clavat 1 minut i es retira.
  • El pacient és observat durant dues hores. A l’inici cada 15 minuts es fan controls del tamany de la reacció de la picada i de les constants. Es valoren tots els símptomes segons una escala i a les 2 hores es valora el resultat de la prova: negativa o positiva amb reacció d’una determinada intensitat que caldrà comparar amb la que presentà aquella persona abans de vacunar-se.
  • Si apareixen reaccions el tractament que s’aplica depèn de la intensitat: antihistamínic, adrenalina i corticoides.

Dr. Gaspar Dalmau Duch
Secció d´Al·lergologia. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Coordinador del Comitè d’Al·lèrgia a Himenòpters de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica.