10 de novembre 2012

LA SEQUERA I LES ABELLES

Share

En els darrers anys venim experimentant una manca de pluges en períodes claus de la producció mellífera de les abelles, amb disminucions de fins el 40% del que seria esperable. La sequera provoca una manca de flors en els ecosistemes i de rebot una disminució en la fabricació de nèctar, secreció que és la matèria primera de la mel.

El problema es converteix en un drama, quan la sequera altera també el cicle biològic de les abelles, doncs aquest trasntorn climatològic altera la recollida de pòl·lens de qualitat, produïnt-se situacions de carència de minerals i vitamines essencials per a les abelles i la manca de proteïnes plàstiques per al correcte creixement dels immadurs. Davant d'aquesta situació, l'apicultor decideix alimentar les seves abelles, obvi i necessari, sempre i quan el diners invertits es corresponguin amb l'adquisició d'un substitut nectarífer de qualitat.TEMOIGNAGE - Les apiculteurs connaissent de fortes baisses de rendement, à cause du manque d’eau. 

Les apiculteurs lancent un cri d’alarme. A trois semaines de la fin de la saison, leurs prévisions sont mauvaises. La raison ? A cause du manque d’eau, les fleurs se font plus rares. Et qui dit moins de fleurs dit moins de nectar et une transformation en miel plus minime. 

A tel point que certains apiculteurs évaluent une baisse de leur production de miel de 30% à 40%. C’est le cas notamment d’Alain Rey, un apiculteur à Herbignac, en Loire-Atlantique et qu’a rencontré Europe 1.

La production de miel, ce n’est pas le seul souci. Comme dans les élevages bovins ou ovins, les abeilles ont besoin qu’on leur apporte de la nourriture si elles ne la trouvent pas seules. Alain Rey explique être "obligé de passer par des compléments alimentaires". Problème : "c’est encore un trou de plus dans la trésorerie, avec les pertes des abeilles que l’on a régulièrement", déplore l’apiculteur.

http://www.europe1.fr/Economie/Les-abeilles-victimes-de-la-secheresse-624277/?sitemap