20 de novembre 2012

LLUITA CONTRA LA MICOSI

Share
La micosi és una malaltia infecciosa fúngica amb una baixa incidència en les arnes que demostren una gran fortalesa poblacional i instint de neteja. Davant de la sospita d’un brot de micosi, l’apicultor cal que busqui assessorament veterinari a fi de certificar la seva diagnosi i el tractament a seguir.


Diagnosi: la visualització de mòmies en el terra davant del trescador o a l’interior dels calaixos del caça-pol·len és un fenomen normal i poc important, fins i tot és un indicador del bon comportament higiènic de les abelles (F. Puerta., 2001). És, en canvi preocupant, la detecció d’un brot de mòmies, amb una mortalitat significativament alta de la cria, fet que es visualitzarà amb un niu de cria que presenta un poll saltejat. En aquests casos, comptabilitzarem centenars de mòmies tant dins com fora de la colònia.

Tractament: en el mercat no existeixen productes antifúngics per a l’apicultura ecològica, fet que obligarà a l’apicultor a seguir una pautes de maneig. En primer lloc caldrà eliminar els quadres que presentin un elevat grau de micosi, desinfectant acuradament els quadres i el material utilitzat (mateix protocol que amb la cria podrida americana). Les arnes molt afectades necessitaran l’aplicació de la tècnica del doble traspàs (Puerta i col., 2001)

La catalogació d’aquesta patologia com a malaltia infecciosa obligarà a l’apicultor a seguir escrupolosament les pautes exposades en els programes de quarantena, d’eradicació d’abelles i de desinfecció d’arnes i materials implicats en l’exploració i tractament de les arnes infectades.

Font: Programa Sanitari d'Apicesteve.cat