23 de novembre 2012

TRACTAMENT DE LA LOQUE AMERICANA

Share

La cria podrida americana és una malaltia infecciosa i de declaració obligatòria al nostre país, i una patologia inclosa dins del sanejament del DAAM. Davant de la sospita d’un brot de cria podrida americana, l’apicultor ho notificarà als veterinaris oficials de la seva seu comarcal a fi de certificar la seva diagnosi i tractament a seguir. 

Davant d'una diagnosi positiva en un arnar cal preguntar-se quines actuacions cal realitzar?


• Arnes sanes: per la seva proximitat respecte les arnes malaltes, caldrà fer un control mensual de la seva cria a fi de detectar nous brots.

• Arnes poc afectades: la cria afectada es troba molt localitzada en un o dos quadres. En aquest cas procedirem a retirar i destruir aquesta cria i desinfectar acuradament els marcs dels quadres. Aquestes arnes requeriran inspeccions mensuals de control.

• Arnes afectades: la cria es troba molt afectada, amb àmplies localitzacions en els diferents quadres del cos de cria. En aquest cas caldrà practicar la tècnica del doble traspàs. Aquest mètode implicarà l’empaquetat del bestiar i el seu primer traspàs en una arna - gàbia amb bona ventilació i amb quadres amb cera per estirar. Aquesta gàbia restarà en repòs d’uns 3 a 4 dies en un lloc fosc i airejat, procurant que les abelles tinguin disponibilitat d’aigua (esponja amb aigua en contacte amb la malla de la gàbia que serveix per ventilar). A continuació es procedirà a fer el segon traspàs, en una nova arna, amb quadres nets i amb cera ecològica per estirar. A partir d’aquest moment, l’arna tractada ocuparà de nou el seu lloc en l’assentament i rebrà igualment inspeccions mensuals per detectar possibles recaigudes.

• Arnes molt afectades: són situacions irreversibles, amb poca presència d’abelles i amb més de la meitat de la cria afectada per la malaltia. En aquest cas es farà el sacrifici de la colònia i la destrucció o desinfecció de tot el material.

La catalogació d’aquesta patologia com a malaltia infecciosa obligarà a l’apicultor a seguir escrupolosament les pautes exposades en els programes de quarantena, d’eradicació d’abelles i de desinfecció d’arnes i materials implicats en l’exploració i tractament de les arnes infectades. Igualment, la mel d’aquestes arnes no pot ser comercialitzada i molt menys ser utilitzada com a mel d’alimentació, ja que conté espores del patogen. Els pans o restes de cera procedents de les arnes infectades han de ser esterilitzats a 135ºC durant 10 minuts o bé directament incinerats.

Esteve Miràngels i Feixas
Veterinari d'abelles
677029675