03 de novembre 2012

EL SISTEMA OLFACTORI

Share
Els receptors olfactoris de les abelles, contràriament al que passa en els mamífers, no es troben en les vies respiratòries sinó en les seves antenes. Les terminacions nervioses encarregades de capturar les olors no entren en contacte directe amb les substàncies aromàtiques, doncs aquestes es troben recobertes per una capa d'exosquelet quitinós. Tot i aquesta membrana especial que recobreix les terminacions, les abelles poden percebre les olors. Si obserbem les antenes al microscopi s'observaran tot un conjunt de plaques on a sota hi hauran el receptors de l'olor, i entre plaques localitzarem tota una munió de pels.