01 d’octubre 2012

LA FLOR I LES SEVES PARTS (1a part)

Share
Les flors són com trampes molt sofisticades per als insectes, ja que els atreuen en benefici propi. Una flor és una branca molt curta (braquiblast), que porta fulles especialitzades.
 
Si les observem amb detall les flors tenen unes fulles petites que les protegeixen abans d’obrir-se: els sèpals, sovint de color verdós, que en conjunt formen el calze.
 
Un cop oberta la flor veiem un altre tipus de fulles: els pètals, que sovint presenten colors molt vius, ja que són capaces de sintetitzar diversos pigments (antocians) i en conjunt constitueixen la corol·la. 

Aquestes peces florals (sèpals i pètals) poden estar lliures o estar soldades entre elles formant tubs o campanetes.


A prop dels pètals se situen unes fulles molt curioses, en forma de fil i que al capdamunt produeixen pol·len, són els estams, que en conjunt formen l’androceu. Els estams estan formats per un filament o peduncle i a la part superior duen les anteres, on es troben els sacs pol·línics, que és on es forma el pol·len.

Font: Manual de les flors de les abelles